لمینت

نوع پارچه اسپان باند هیدروفیلیک (جاذب) که همراه با فیلم کست به صورت چسب به پارچه فوق لمینت می گردد که می تواند این محصول به صورت 2لایه و 3لایه با گرماژ های مختلف ارائه می گردد.

0 نظر

برای ارسال نظر باید ثبت نام کنید یا وارد سایت شوید